Sıcak Haber 3

Güneycik Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Sayın üyelerine duyurulur.
Derneğimizin 29.12.2013 günü saat:13.00' da köyümüz sosyal tesislerinde olağanüstü genel kurulu aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 05.01.2014 günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama,
2-Kongre Başkanlık divanı seçimi,
3-Saygı duruşu,
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
6-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
7-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-Dilek ve temenniler,

9-Kapanış.

 

Yaylamız - Köyümüz